Du vokser inn i det til slutt

Vi har vel alle vært der vil jeg tro?

Liten, forsvarsløs og kun med den stakkarslige trøsten fra mor

“… du vokser inn i det til slutt”

“Du vokser inn i det til slutt” hjelper få, der og da ihvertfall.