Fly Tannlaus, fly!

Om det var mangel på vind eller oppdrift denne nydelige sommerdagen vites ikke, men Tannlaus ville ikke fly sammen med minsten! Hverken lovnader om rotten fisk eller forsiktige rykk i båndet hjalp denne gang! Drager gjør som de selv vil regner jeg med?

Tusen takk til Netflix som sendte dragen til oss! En dag vil nok også Tannlaus lette fra altanen! Da blir det liv i nabolaget!

#DragenMinOgMeg #StreamTeam