Så du vil ha barn? Er du virkelig klar?

Som en naturlig oppfølging til mitt fotball-innlegg i går vil jeg gjerne få dele denne videoen. Igjen viktig å føle etter – er dette virkelig noe for meg?    

Ja, dette virker å være en god ide!