MGP Junior under planlegging!

Som sikkert ikke det første småbarn-hjemmet i Norge, har nå Vidunderheimen blitt truffet MGP Junior bølgen! Planleggingen av neste års innslag er i full gang. Når har ikke midterste helt lært seg alle bokstavene enda, men en kommer langt med noen velplasserte vokaler!   Uten å røpe for mye, så er nesten første vers på plass! Vil gjerne minne på at innholdet på dette bildet er beskyttet av åndsvaksloven*.   *  Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig …