Lekser 1. klasse, status!

“Lise ser bil?” “Lise ser smil?” “Lise ser fil?” “Lise er bifil?” Midterste bruker den eldgamle, og ikke minst gjennomprøvde metoden for å gjøre lekser, gjetting!